bezoek onze website

Ervaring en expertise

Reeds dertig jaar – en de teller blijft lopen – focussen we ons met AZ Kabel nadrukkelijk op de milieuvriendelijke verwerking van kabel- en koperafval. Onze blijvend groeiende ervaring en expertise, de continue vernieuwingen en de immer aanwezige motivatie om onze klanten de beste oplossingen aan te bieden, vormen de hoekstenen van onze flexibele en klantvriendelijke aanpak.

Gratis containerservice

Dankzij deze principes ontwikkelden we al snel een uiterst eenvoudig en klantvriendelijk afhaalsysteem aan de hand van (mini-)containers. De waaier aan mogelijkheden en combinaties biedt voor elk wat wils. Van kleine eenmanszaken tot grote multinationals: iedereen kan bij ons terecht met zijn kabelafval. Het principe is eenvoudig, doeltreffend en bovenal volledig gratis. De (mini-)containers worden door ons geplaatst, omgewisseld en ter plaatse gewogen. Onze vrachtwagen beschikt over een ingebouwde, geijkte weegbrug waardoor u onmiddellijk een mooi – uitgeprint – overzicht hebt. Transparantie en nauwkeurigheid gaan zo hand in hand.

Koperprijs

Ondertussen weet het kleinste kind het: koper is een waardevolle grondstof. Uiteraard speelt een correcte prijs voor uw koperafval dan ook een grote rol. Net als aandelen of wisselkoersen is de koperprijs onderhevig aan de schommelingen in de wereldeconomie. Een vaste prijs is dus onmogelijk, maar wij houden voortdurend de koperkoers in het oog waardoor u steeds de scherpste prijs krijgt.

Koper

Koper is een natuurlijke grondstof en net als vele andere metalen nagenoeg 100% recycleerbaar. Gelukkig maar, want koper is zo ingeburgerd in onze technologie en samenleving dat we niet meer zonder kunnen. De vele toepassingsmogelijkheden maken van koper een graag gezien onderdeel binnen de technologische ontwikkelingen. En toch is het net als vele andere natuurlijke bronnen niet onuitputtelijk. Tenzij er nieuwe kopervoorraden ontdekt worden of een degelijk alternatief gevonden wordt voor de vele interessante toepassingen die koper te bieden heeft, zullen de huidige voorraden op aarde tegen 2050 uitgeput zijn. Recycleren is dus niet langer nuttig, maar noodzakelijk.

Milieu

Milieuwetgeving won vooral de laatste decennia extra aan kracht. Met de huidige tijdsgeest zal dit er alleen maar op verbeteren. Daarvoor waren de richtlijnen helaas erg vaag of zelfs onbestaand. Vooral in de schrootsector werd meer dan eens gebruik gemaakt van verbrandingsprocessen om minderwaardige afvalstoffen weg te branden en de superieure bloot te leggen. De enorme drang om af te stappen van deze achterhaalde, milieuonvriendelijke praktijken was voor zaakvoerder Geert Debacker de grootste motivatie om zijn eigen richting in te slaan. Een motivatie die uitgroeide tot een visie. Een visie over een correcte en milieuvriendelijke manier van kabelrecyclage die tot op vandaag de grootste drijfveer is van AZ Kabel.

Foto's

*** Je hebt minstens Flash 9 nodig om dit te kunnen bekijken ***
Controleer uw versie.

Uw container wordt opgehaald na telefonisch contact
oude metalen